︎︎︎


Afryka
W Afryce podobnie jak w Tybecie nawet niewielkie kwoty wpłaty mogą wiele zdziałać.

Nasz partner Daria Mejnartowicz działa od lat w Liberii, Ghanie i Tanzanii.

W Tanzanii zaangażowana jest  w I etap budowy New Hope Village (1000 USD). Koszt całkowity wykonania I etapu to 3 500 USD (2 pokoje+zaplecze). Ten etap musi być pilnie ukończony, bo wygasa pozwolenie rządu na budowę. To jej „ukochany” dom dziecka w Tanzanii. Mieszka w nim obecnie 38 dziewczynek wraz z Consoler i jej rodziną. Jej koleżanka ma tam swoją ziemię, którą przeznaczyła na budowę zaplecza dla organizacji – domu dziecka marzeń. Obecnie wynajmują dom.

Pierwszym etapem jest zbudowanie 2 pokoi z zapleczem. Następnie Daria planuje rozbudowę o kolejne pokoje i budynki. Wstępny koszt budowy całego projektu New Hope Village wyliczono na 180 000 USD.

W Liberii  Daria współpracuje z PARAMOUNT YOUNG WOMEN INITIATIVE (PAYOWI), której celem jest wsparcie młodych kobiet i dziewczynek , w różnych obszarach tak aby mogły być niezależne ekonomicznie i mogły  wpływać na społeczeństwo.
Heart to Heart Mentoring Circle w PAYOWI stara się zapewnić dziewczętom i młodym kobietom bezpieczną przestrzeń, w której mogą rozmawiać o problemach, które ich dotyczą, dzielić się doświadczeniami, uczyć się od swoich rówieśników i mentorów i odkrywać siebie.

Program ten ma na celu promowanie dobrych relacji mentor-podopieczny i służyć jako przewodnik dla młodych dziewcząt w drodze życia, pomagając im określić swoje mocne strony i pracować nad ich słabościami. Budżet to 1000 USD rocznie na 1 osobę.