︎︎︎


Friends of Refugees
Inicjatywa Friends of Refugees to organizacja wspierająca uchodźców na całym świecie w zakresie zapewnienia lepszych warunków życia i opieki medycznej, ale również edukacji i pomocy w znalezieniu pracy. Robią na skalę światową, to co nasza fundacja w Polsce. Serdecznie im dziękujemy za zainteresowanie naszą fundacją, a przede wszystkim osobom, które wpłaciły datki na darowiznę dla Uchodźców z Ukrainy. Otrzymaliśmy od Friends of Refugees darowiznę, która została przeznaczona na wsparcie uchodźców z terenu Ukrainy (bez względu na obywatelstwo czy narodowość) w zakresie podstawowych potrzeb, takich jak wyżywienie i leczenie. Obecnie mamy pod opieką już kilkuset uchodźców, więc taka darowizna jest dla nas niezwykle cenna. Dziękujemy Friends of Refugees!