︎︎︎


HUMANOSH MED EVACUATION


To grupa, która zajmuje się dostarczaniem i udzielaniem pomocy medycznej na terenie Ukrainy, ale przede wszystkim transportem rannych i chorych do polskich szpitali, jak również do samolotów i pociągów sanitarnych, które zabierają ich na dalsze leczenie zagranicą.

Pierwsze transporty z pomocą medyczną wyruszyły już w marcu 2022 r. Fundacja zorganizowała zbiórki i samochody zawoziły dary głównie do Kijowa, Odessy, Lwowa i Iwano Frankowska. Osoby, które uczestniczyły w tych konwojach nawiązały kontakty z lekarzami ukraińskimi i okazało się, że wielu pacjentów nie ma tam szans na leczenie. Kupiono zatem pierwszą karetkę i 12 marca pojechała ona na Ukrainę. Pierwszymi przywiezionymi pacjentami były dzieci potrzebujące dializ. Na Ukrainie nie było możliwości zapewnienia im leczenia. Potem było coraz więcej pacjentów z chorobami onkologicznymi.

Obecnie we współpracy, głównie z MZ Ukrainy, Lwowskim Pogotowiem Ratunkowym, WHO, MSWiA przewożeni są cywile oraz żołnierze, przewlekle chorzy i ranni. Wiele osób jest po amputacjach kończyn i wymaga dalszego specjalistycznego leczenia. Jest wiele dzieci z chorobami onkologicznymi, nefrologicznymi, kardiologicznymi, również tych, rannych w wyniku ostrzałów. Wiele ma urazy oczu i jedynie szybka interwencja chirurgiczna może uratować ich wzrok.

W warunkach wojennych nie ma możliwości leczenia wcześniaków czy noworodków. Umieralność wśród tych dzieci jest bardzo wysoka, dlatego Fundacja zakupiła niezbędny sprzęt do transportu najmłodszych pacjentów.

Początkowo była to grupa medyków-wolontariuszy. Obecnie personel medyczny liczy ponad 100 osób -ratowników medycznych, ratowników KPP, pielęgniarek i lekarzy. Grupę koordynuje Jakub Bałaban, ratownik z 20-letnim stażem, który ostatnie 7 lat spędził w Centrum Operacyjnym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Transporty odbywają się co tydzień. Karetki jeżdżą w konwojach, zazwyczaj jest to kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt pojazdów. Grupa Humanosh dysponuje obecnie 30 karetkami kupionymi ze zbiorek oraz przez sponsorów. Terenem działania jest cały obszar Ukrainy. Każdy transport to ogromne przedsięwzięcie logistyczne, gdyż każdy błąd może kosztować życie członków ekipy i pacjentów.