︎︎︎


Historia piwnicy Wołosiańskich
Kiedy Sława Wołosiańska była pytana – „Dlaczego ratowała Pani Żydów?” – zawsze odpowiadała: „Ja? Żydów? Nie ratowałam Żydów, ratowałam ludzi, moich przyjaciół i znajomych.”

39 osób ukrywało się przez 22 miesiące w piwnicy pod domem Wołosiańskich w Drohobyczu. Wszystkim udało się przeżyć niemiecką okupację miasta, większość przeżyła II wojnę światową. Ich potomkowie żyją na całym świecie.Historia ocalonych
1. Bezazel Artur Hendel


Ojcies Hadassy Hendel 3, mąż Zofii Hendel 2. Nie mówił po polsku. Po wojnie przeniósł się wraz z rodziną do Izraela. Umarł w 1972.

︎ Rodzina Hendel

2. Zofia Hendel


Nazwisko panieńskie: Schreier. Matka Hadassy Hendel 3, żona B. A. Hendla 1. Po wojnie przeniosła się z rodziną do Izraela. Umarła w 1989.

︎ Rodzina Hendel

3. Hadassa Lizi Hendel


Córka B.A. Hendla 1 oraz Zofii Hendel 2. Miała 13 lat podczas okupacji. Po wojnie przeniosła się z rodziną do Izraela, przyjęła nazwisko Wygodny.

︎ Rodzina Hendel

4. Wolf Sztok


Ojciec Stelli 6 i Mitki Sztok 7, mąż Genii Sztok 5. Brat Eugenii Herzig 22.

︎ Rodzina Sztok

5. Genia Sztok


Matka Stelli 6 i Mitki Sztok 7, żona Wolfa Sztoka 4. Znana też jako Tova Sztok.

︎ Rodzina Sztok
6. Stella Sztok


Córka Genii Sztok 5 i Wolfa Sztoka 4. Siostra Mitki Sztok 7. Miała 8 – 10 lat podczas okupacji. Wyjechała do Izraela i w dalszym ciągu tam żyje. Wychodząc za mąż przyjęła nazwisko Arad. Ma dwie córki.

︎ Rodzina Sztok

7. Mitka Sztok


Córka Genii Sztok 5 i Wolfa Sztoka 4. Siostra Stelli Sztok 6. Miała 5-6 lat podczas okupacji. Przeprowadziła się i wciąż żyje w Izraelu. Wychodząc za mąż przyjęła nazwisko Alexander.

︎ Rodzina Sztok

8. Niania rodziny Sztoków


Personalia niestety pozostają nieznane.

︎ Rodzina Sztok

9. Motio Egert


Wuj Lonio Strassera 11, brat Feli Strasser 10. Początkowo ukrywał się w sąsiedniej piwnicy, potem wykopał połączenie między nimi. Po wyzwoleniu Drochobycza zaciągnął się i umarł w Armii Czerwonej.

︎ Rodzina Strasser10. Fela Strasser


Matka Lonio Strassera 11, siostra Motio Egerta 9.

︎ Rodzina Strasser

11. Lonio Strasser


Syn Feli Strasser 10, siostrzeniec Motio Strassera 9. Miał około 6 lat podczas okupacji. Przeprowadził się i żyje w Izraelu pod imieniem Arieh Nativ. Ze swoją żoną, Zafrą mają czwórkę dzieci.

︎ Rodzina Strasser

12. Gustaw Kreisler


Mąż Janiny Kreisler 13. Dobry przyjaciel E.D. Klinghoffera 14. Był doktorem nauk chemicznych, pracował w rafinerii. Po wojnie wrócił do swojego ojczystego miasta, Wiednia. Później przeniósł się do Gliwic.13. Janina Kreisler


Żona Gustawa Kreislera 12. Miała syna z poprzedniego małżeństwa z gojem. Ten syn nadal żyje, przebywa w Australii.14. Elyakim David Klinghoffer


Przyjaciel Gustawa Kreislera 12 i Jakuba Zobla 30. Po wojnie przeniósł się do Haify w Izraelu. Był prawnikiem.

︎ Rodzina Klinghoffer

15. Ruth Bienstock


Żona Pana Bienstocka 16, córka P. Leviego/Weissa 17.16. Pan Bienstock


Imię nieznane. Mąż Ruth Bienstock 15.17. Pan Levi/Weiss


Imię nieznane, nazwisko prawdopodobnie Levi albo Weiss. Ojciec Ruth Bienstock 15.18. Bertold Frey


Mąż Haliny Frey 19. Był dentystą. Po wojnie przeniósł się do Offenbach w Niemczech wraz ze swoją żoną. Mieli jednego syna, Jurka.

︎ Rodzina Frey

19. Halina Frey


Żona Bertolda Freya 18, córka Amalii Rozenberg 20. Była dobrą przyjaciółką Sławy. Po wojnie przeprowadziła się do Offenbach w Niemczech wraz z mężem. Mieli razem syna, Jurka. Do końca życia utrzymywała kontakt ze Sławą.

 ︎ Rodzina Frey

20. Amalia Rozenberg


Matka Haliny Frey 19. Umarła w Gliwicach w 1967.

︎ Rodzina Frey21. Zygmunt Herzig


Mąż Eugenii Herzig 22, wuj Ludki Herzig 24. Brat Izydora Herziga – którego uratował przed pociągiem do obozu koncentracyjnego i wprowadził do piwnicy.

︎ Rodzina Herzig (ze strony Zygmunta)

22. Eugenia Herzig


Żona Zygmunta Herziga 21, ciotka Ludki Herzig 24. Panieńskie imię Sztok, siostra Wolfa Sztoka 4.

︎ Rodzina Herzig (ze strony Zygmunta)  

23. Izydor Herzig


Ojciec Ludki Herzig 24, brat Zygmunta Herziga 21. Jego żona zginęła zanim dotarł do piwnicy. Uratowany z pociągu do obozu koncentracyjnego przez brata. Zginął w obozie dla uchodźców niedługo po zakończeniu wojny.

︎ Rodzina Herzig (ze strony Izydora)

24. Ludka Herzig


Córka Izydora Herziga 23. Bratanica Zygmunta Herziga 21. Miała około 8 lat podczas okupacji. Wyjechała do Nowego Jorku po wojnie. Wyszła za mąż, przyjęła nazwisko Lucille Lebowitz.

︎ Rodzina Herzig (ze strony Izydora)

25. Dr. Leon Mischel


Mąż Berty Mischel 26, brat Dr. Samuela Mischela 27.

︎ Rodzina Mischel (ze strony Leona)

26. Berta Mischel


Żona Dr. Leona Mischela 25. Umarła w Buffalo w stanie Nowy Jork w 1968.

︎ Rodzina Mischel (ze strony Leona)

27. Dr. Samuel Mischel


Ojciec Janiny Mischel 29, mąż Heleny Mischel 28. Umarł w Drochobyczu w 1945-1946 roku.

 ︎ Rodzina Mischel (ze strony Samuela)28. Helena Mischel


Matka Janiny Mischel 29, żona Dr. Samuela Mischela 27. Panieńskie nazwisko Gruber. Po wojnie przeniosła się do Dayton Spring w stanie Maryland.

︎ Rodzina Mischel (ze strony Samuela)29. Janina Mischel


Córka Dr. Samuela Mischela 27 i Heleny Mischel 28. Przeniosła się do USA po wojnie, przyjęła nazwisko Kanner.

︎ Rodzina Mischel (ze strony Samuela)30. Yakub Zobel


Mąż Elzy Zobel 31. Przyjaciel E.D. Klinghoffera 14. Po wojnie wyjechał do Izraela, potem do Kanady. Miał 2 córki.31. Elza Zobel


Żona Jakuba Zobela 30. Była utalentowaną krawcową. Po wojnie wyjechała do Izraela, potem do Kanady. Miała 2 córki.32. Józef Lind


Ojciec Anny Lind 34, mąż Ludwiki Lind 33. Wyjechał do Australii po wojnie.

︎ Rodzina Lind

33. Ludwika Lind


Matka Anny Lind 34, żona Józefa Linda 32. Jej siostra była sąsiadką Sławy. Wyjechała do Australii po wojnie.

︎ Rodzina Lind

34. Anna Lind


Córka Ludwiki Lind 33 i Józefa 32. Miała 5 – 6 lat podczas okupacji. Wyjechała wraz z rodziną do Australii po wojnie.

︎ Rodzina Lind

35. Tecia Winkler


Podczas okupacji była niezamężna. Po wojnie wyjechała do Chrzanowa i wyszła za Polaka. Przyjęła imię Korczyńska.

︎ Rodzina Winkler

36. Prof. Joseph Reinhold


Kardiolog i psychiatra, podczas okupacji był kawalerem. Po wojnie zajmował się zarządzaniem i rozwojem kurortów SPA w Truskawcu i Jeseniku. Umarł z powodu ataku serca 3 Listopada 1947, w Jeseniku.37. Maksymilian Tepper


Ojciec Juliana Teppera 39, mąż Haliny Tepper 38. Po wojnie wyjechał wraz z rodziną, Sławą i Izydorem do Wrocławia. W 1968 emigrował do Kanady, gdzie mieszkał do końca życia.

︎ Rodzina Tepper

38. Halina Tepper


Matka Juliana Teppera 39, żona Maksymiliana Teppera 37. Po wojnie wyjechała wraz z rodziną, Sławą i Izydorem do Wrocławia. W 1968 emigrowała do Kanady. Utrzymywała kontakt ze Sławą do końca życia.

︎ Rodzina Tepper

39. Julian Tepper


Syn Haliny Tepper  38 i Maksymiliana Teppera 37. Miał około 12 lat podczas okupacji. Po wojnie wyjechał wraz z rodziną, Sławą i Izydorem do Wrocławia. W 1968 emigrował do Kanady. Ożenił się z Millicent, mają dwójkę dzieci, Michaela i Tracy. Mieszkają w Toronto.

︎ Rodzina Tepper