︎︎︎


Jak pomagamy?




  

WSPÓŁISTNIENIE KULTUR


Organizujemy i współtworzymy wydarzenia kulturowe, które bazując na prawdziwych historiach ludzi pokazują różnorodność kultur i ich możliwe współistnienie.


PRZEŁAMYWANIE BARIER


Przełamujemy bariery językowe, kulturowe, zawodowe i administracyjne.



EDUKOWANIE


Organizujemy zajęcia kreatywne dla dzieci. Wspieramy finansowanie edukacji i nauki języka polskiego. Uczymy Polaków akceptacji różnorodności.


POMOC PRAWNO-ADMINISTRACYJNA


Załatwiamy sprawy, które uniemożliwiają funkcjonowanie w społeczeństwie. To, co wyróżnia naszą fundację to jej pragmatyczność – my po prostu załatwiamy konkretne sprawy oraz realizujemy konkretne potrzeby. Choć z pozoru może się wydawać, że są to małe rzeczy to bez wątpienia ułatwiają one życie, zmieniając je na łatwiejsze oraz dużo lepsze.