︎︎︎


Klub Przyjaciół Humanosh
Klub Przyjaciół Humanosh to wspólnota zrzeszająca przyjaciół i partnerów Fundacji, którzy podzielają jej wartości i chcą wspólnie działać na rzecz: pomocy osobom w potrzebie, promocji idei dobroczynności, przeciwdziałania ksenofobii oraz uprzedzeniom na tle rasowym, kulturowym, politycznym czy religijnym. Celem Klubu jest zbudowanie grupy osób, które mogą wymieniać opinie i informacje w nieformalny sposób, dzielić się doświadczeniami zawodowym i kontaktami oraz uczestniczyć w działaniach Fundacji.  Jest to klub zainteresowań, a głównym z nich jest teraźniejszość i przyszłość naszego świata.

      

Cele Klubu:


 • Zbudowanie społeczności promującej ideę dobroczynności na co dzień;
 • Zwrócenie uwagi na czołowe problemy społeczne, głównie problem uchodźstwa;
 • Budowanie pozytywnego wizerunku sponsoringi i działań charytatywnych w społeczeństwie;
 • Dbałość o ciągłość komunikacji Fundacji z darczyńcami, sponsorami i partnerami

     

Zadania Klubu:


 • Promocja działań związanych z dobroczynnością w zakresie projektów społecznych;
 • Wdrażanie polityki informacyjnej ukierunkowanej na promocję wartości związanych z działalnością dobroczynną w społeczeństwie;
 • Kontakt z krajowymi i zagranicznymi organizacjami charytatywnymi i społecznościami.

     

 Korzyści dla członków:


 • Nazwisko i/lub nazwa firmy członka na stronie internetowej Fundacji (za zgodą członka);
 • Regularne newslettery z informacją o działaniach Humanosh i możliwościach uczestnictwa w nich;
 • Specjalny program spotkań, w tym comiesięczne spotkanie kulturowo-edukacyjne;
 • “social club” i możliwość poznawania nowych osób;
 • Szkolenia z pierwszej pomocy organizowane przez ratowników medycznych współpracujących z Fundacją;
 • Możliwość zorganizowania innych aktywności w zależności od potrzeb organizacji.

Członkowie Klubu nie są zobowiązani do uiszczania jakiejkolwiek opłaty członkowskiej, uczestnictwo we wszystkich aktywnościach jest bezpłatne i zależy od indywidualnego zainteresowania. Jeśli są Państwo zainteresowani wstąpieniem do Klubu, prosimy o kontakt z:

Sara Tokina
Humanosh Friends Club Coordinator
+48 799 151 724
sara.tokina@humanosh.org