︎︎︎


MINSK FORUM XX
2022/10
Katarzyna Skopiec została zaproszona do udziału w dyskusji na temat kryzysu migracyjnego w krajach Europy Wschodniej w latach 2020-22. Panel odbył się w ramach konferencji MINSK FORUM XX.