︎︎︎


Podziękowania od członkini Ukraińskiego Parlamentu2022/03/29
Niezmiernie miły list, który dał nam jeszcze większą motywację do działania.