︎︎︎


Polska
Fundacja organizuje:


  • Wsparcie administracyjno prawne dla osób wykluczonych z powodu religii, narodowości

  • Szkolenia zawodowe dla Ukraińców, Białorusinów, Tybetańczyków Koszt szkolenia 1 osoby od 1 000 – 2 000 złotych miesięcznie w zależności od indywidualnych potrzeb

  • Indywidualną nauka języka polskiego dla Ukraińców, Białorusinów, Tybetańczyków Koszt miesięcznie 1 osoby 1 000 PLN

  • Dofinansowanie Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos w Gładyszowie