︎︎︎


Polska
Fundacja organizuje:


  • Wsparcie administracyjne I prawne dla osób wykluczonych z powodu wiary lub narodowości.

  • Profesjonalne szkolenia dla Ukraińców, Białorusinów i Tybetańczyków. Koszt szkolenia dla jednej osoby kształtuje się pomiędzy 1000 – 2000 zł miesięcznie, w zależności od indywidualnych potrzeb.

  • Indywidualne lekcje języka polskiego dla Ukraińców, Białorusinów I Tybetańczyków. Koszt- 1000 zł za osobę miesięcznie.

  • Wsparcie finansowe dla Orthodox Charity Centre Eleos w Gładyszowie.