︎︎︎


Rodzina Lind
︎ Historia piwnicy Wołosiańskich


Prezentacja rodziny Lind, Australia:


1. Anna Lind


2. Ludwika Lind


3. Aunt Bertha (died during the war) with Anna Lind, 1938

4. Józef & Ludwika Lind, Anne & Ben Bayer, Sarine & Moise Bayer. Wedding of Anna Lind, Australia

5. Adam, Jacquie (Anna Lind’s daughter), Romi, Josh & Phil Lerner

6. Anna Lind, Australia

︎ Obrazy można przenosić