1. Julian, Izydor, Maksymilian, Sława i Halina Tepper


2. Julian Tepper


3. Julian Tepper z wnukiem (synem Michaela), Kanada

4. Michael z Haliną Tepper, Kanada

5. Sława z Tracey (córką Haliny i Juliana), Kanada, 1982

6. Tracey (córkaHaliny i Juliana)

7. Halina Tepper z wnukiem, Kanada

8. Julian Tepper, Millicent Tepper, Sława, Michael, Kanada 1982

9. Milicent Tepper (żona Juliana) z wnukiem

10. Julian Tepper z wnukiem (synem Michaela), Kanada

︎ Obrazy można przenosić